Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zgodził się udzielić Mabion, polskiej firmie biotechnologicznej, kredytu do kwoty 30 mln EUR na sfinansowanie swoich planów rozwoju. Środki pozyskane w ramach udzielonego kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych, w tym dotyczących rozwoju leków biopodobnych i innowacyjnych leków biologicznych, a także zwiększenie mocy wytwórczych Spółki dzięki najnowocześniejszej infrastrukturze badawczo-rozwojowej. Dodatkowe środki pozwolą na zatrudnienie 96 nowych pracowników.

Strona 1 z 7